Haja-asutuksen ja vesikäymälällisten loma-asuntojen harmaiden vesien jätevesihuolto ajankohtaistuu

Uusien määräysten mukaan on pantava kuntoon pysyvän haja-asutuksen, vesikäymälällisten loma-asuntojen sekä kaikista hanavettä käyttävistä loma-asunnoista ja saunoista tulevien pesuvesien (ns. harmaiden vesien) jätevesiasiat viimeistään 2018. Suomen ympäristökeskuksen julkaisema jätevesien käsittelyopas kertoo pääkohdat siitä, mitä on tehtävä ja miksi. Hyvä jätevesien käsittely -esite Lopen kunta on julkaissut sen kanssa yhteensopivan ohjeen jätevesien käsittelyyn Lopen kunnan jätevesien käsittelyohje.

Yhdistyksemme jäsen Päivi Leino on kerännyt tietoja eräistä kevätkaudella 2013 tarjolla olevista ratkaisuista, joista voit lukea tästä.