Loppijärven ystävät ry


Yleisötilaisuus: Tutkimuksia ja kokemuksia rehevän järven hoidosta
Lopen kunnan valtuustosalissa lauantaina 17.3.2018 klo 14.00-17.00.
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!
Tilaisuuden ohjelma


Loppijärven ystävät ry:n vuosikokous pidettiin 23.7.2017 Sajaniemen taidemäellä.
Esa Tommila kertoi kokouksessa Littoistenjärvestä.


LY jäsentiedote 28.6.2017


Loppijärven valkeat yöt -soutu 30.6.2017
Tapahtumapisteet kirkonkylän uimaranta, Sajaniemen uimaranta ja Syrjän ranta. Katso tarkemmat tiedot tapahtumaesitteestä
Loppijärvellä on aina tilaa soutaa.


Vuosina 2013-2015 toteutetun Loppijärven sedimenttitutkimuksen keskeisen osan muodostanut Pro gradu –tutkielma on valmistunut. Gradu löytyy tästä linkistä: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/169779


Loppijärven ystävät ovat nyt myös Facebookissa
Voit liittyä Loppijärven ystävät -ryhmään


LY jäsentiedote 14.12.2016


LY jäsentiedote 26.6.2016


Järvimäenojan allas ja fosforisieppari
Toukokuussa 2016 otettiin ensimmäiset vesinäytteet Järvimäenojasta. Tulokset olivat lupaavia. Näytteessä ennen allasta fosfori pitoisuus oli 86 mikrogrammaa/litra ja altaan jälkeen otetussa näytteessä 51.

Järvimäenojan allas ja fosforisieppari toukokuussa 2016

Järvimäenojan allas kesäkuussa 2016


Uusi laskeutusallas kaivettu Järvimäenojaan
Loppijärven eteläpäähän tehtiin helmikuun lopulla uusi laskeutusallas, jonka yhteyteen tullaan rakentamaan fosforisieppari.


Loppijärvi on mukana valtakunnallisessa leväseurannassa.
Tiedot päivitetään kesäkaudella viikottain Suomen ympäristökeskuksen palveluun


Toinen fosforisieppari rakennettu Kyyniönlahden ojaan
23.9.2014 otettiin käyttöön uusi fosforisieppari.


Loppijärven ystävät ry on vuonna 1960 perustettu järvensuojeluyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Loppijärven ja sen välittömän ympäristön luonnon ja maiseman suojelua ja hoitoa. Yhdistyksen jäsenistö koostuu sekä loppilaisista että kesäasukkaista.

Yhdistyksemme tärkeimmät sidosryhmät ovat Lopen kunta, kalastuskunnat, muut suojeluyhdistykset, ympäristöviranomaiset ja tutkimuslaitokset.

Loppijärvi on pinta-alaltaan Lopen suurin järvi.

Yhdistyksen esite